İmanın Şartları Kaza Ve Kadere İnanmak

Ana Sayfa » Sizden Gelenler » İmanın Şartları Kaza Ve Kadere İnanmak

Evrende, canlı cansız her ne varsa , hepsi bir plan ve programa g­öre yaratılmıştır. Yaratıcı, evrene hareket vermiş , bu hareket de bir denge ve düzen içerisinde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz alem, kurulmuş hassas bir saat gibi, mükemmel ve düzenli bir şek­ilde işlemektedir. Bu düzen, atomdan güneş sis temine, hücreden insa­na kadar aynı özellikleri göstererek devam etmektedir. Soluduğu muz havanın oluşumu, yıldızların uzaklık ve yakınlıkları, Ay, Güneş ve di­ğer gezegenlerin konumları, tam bir matematiksel incelik içerisinde­dir. Dünyanın hareket edişi, yer kabuğunun kalınlık ve inceliği, at­mosferin tabakaları, saat, gün ve mevsimlerin gösterdiği farklılıklar da, aynı hassasiyette bir özelliğe sahiptir. Çünkü bunların hepsi kade­re yani belirli dengeler üzerine kurulmuş bir ölçüye göre yaratılmıştır .

Kader, kelime anlamıyla ölçme, şekle ve biçime koyma, plan, prog­ram yapma demektir . Dinı anlamda kader, Yüce Allah’ın bütün olayla­rı bilip takdir etmesine denir. Kaza ise Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkması demektir. Yani kader, bir ön plan ve program ise, kaza da o plan ve programa uygun olarak yapılan iş de mektir. Kaza ve kadere inanmak da iman esaslarındandır.

Kaza ve kaderi yanlış anlayan bazı kimseler vardır. Bunlar, “Madem Allah, her şeyi önceden yazıp takdir etmiş, başıma gelen, alnıma yazı­landır. Öyleyse benim suçum nedir?” gibi sözler söylemektedir. Böyle bir inanç tamamen yanlıştır. Zira Yüce Allah, sonsuz ve sınırsız ilmiy­le bilmektedir. Bilmemek Allah’a yakışmaz. Zaten onun bilgisi sebe­biyle yaratılış ve evrendeki düzen uyumlu bir şekilde sürmektedir. Ancak Allah, insanı yapacağı işlerde ve seçimlerinde serbest bırak­mıştır. Yani insan tercihlerini kendi iradesiyle gerçekleştirmektedir. Böyle olmasaydı sorumluluk da olmazdı. Yoksa Allah takdir ettiği için insan yapmamaktadır. İnsan, aklı ve iradesiyle dilediği iyi veya kötü davranışlarda bulunmakta hürdür. Allah, kendisiyle ilgili karar vere ­ bilme iradesini insanın elinden alıp onu bir şey yapmaya zorlamaz.
İslam’daki kader ve kaza düşüncesi insanın sorumluluk alanını ve hürriyetini daraltıcı bir anlayış içermez . Çünkü Allah insana bir şeyi yapıp yapmama gücü vermiştir. Buna “cüz’i irade” denir. Fakat küllı irade dediğimiz Allah’ın bütüncül ve herşeyi kuşat an iradesi söz konu­su olduğunda, insanın iradesi sınırlı kalır. Bu nedenle insan, sınırsız bir isteme gücüne sahip olduğu halde istediği herşeyi yapma gücüne
sahip değildir. Yani insanın yapacakları kendi özellikleri ve kapasitesi ile sınırlıdır. ..

Allah ilahı kitaplar ve peygamberler yoluyla insanlara iyi ve kötünün ne olduğunu, hayrı ve şerri bildirmiştir. İnsan istediğini seç­mekte, iyiliğe veya kötülüğe yönelmekte serbesttir. Ancak kötülüğün ve iyiliğin seçiminde sorumluluk kişinin kendisine aittir. Allah insan­ların, kötü olanı seçmesinden hoşnut olmaz. İnsan kötü durum için “kaderim böyleymiş”de diyemez. Zira böyle bir söz insanın mücadele gücünü, aklını ve iradesini yok sayması demek olacaktır.
Müslüman, bir işi yapmak isteyip, onu planladığı zaman Allah di­lerse (inşallah) veya Allah izin verirse der. Bu ifade bizlere Allah’ın gü­cünün ve kudretinin her şeyin ve herkesin üzerinde olduğunu ve onu dikkate almadan başlamanın doğru olmayacağını hatırlatır.

İslam dini, olup bitene körü körüne boyun eğen, çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi bırakmış, “kaderci” bir anlayışı tamamıyla reddeder. Zira dinimiz, kaderci bir din değildir. Kadercilik yani işi gücü bırakıp başa gelen çekilir, kaderim buymuş gibi bir anlayış içerisinde olmak hem yanlıştır hem de İslam’a ters düşer. İslam’ın hayata bakışını özet­leyen Kur’an ayeti oldukça açık ve nettir: “Bilsin ki insan için ken­ di çalışmasından başka bir şey yoktur.” Müslümanlar bu ilkeye uydukları zaman ilerleyip kalkınmışlar, bilimden, çalışmadan ve üret­kenlikten uzaklaştıklarında ise geri kalmışlardır. Dinimiz kader inan­cından bahsederken bizlere çalışmayın, üretmeyin, araştırmayın de­memiştir. Aksine İslam çalışmayı ve her alanda etkin olmayı öngör­müştür.

Yüce Allah yapılan işlerde sebep sonuç ilişkisine dikkat çekmiştir. Bu yüzden iş ve çalışmalarımız da gerekli sebeple re başvurmak ve ge­reken herşeyi yapmak tevekkül için önemli hususlardır. Eli kolu bağ­lı, hiçbir şey yapmadan oturup beklemek ve “Ben Allah’a tevekkül et­tim. Zaten kaderimde ne varsa o olur , çalışmaya ne gerek var…” de­mek, tevekkül değil tembelliktir. Örneğin bir öğrenci, çalışmadan sı­nıfını geçemeyeceği gibi, bir çiftçi de zamanında çalışıp tarlayı sür­mezse, mahsul alamaz.

Hz. Peygamber devesini başıboş bırakarak Allah’a tevekkül ettiğini söyleyen bir arkadaşına, önce devesini bağlayıp sonra tevekkül etmesi­ni tavsiye etmiş tir.İslam inancında yer alan kader anlayışının çeşitli yararları vardır: Kader inancına sahip olan insan hiçbir şeyin rastgele olmadığının, varlığının bir anlamı olduğunun bilincine erer. Bu bilinç insana yü­kümlülük duygusu verir. Böylece insan, varlığının, sağlığının ve za­manının değerini bilir. Allah’ın her şeyi bildiğini ve gücünün, kudretinin sonsuzluğunu bilen, her şeyin onun takdiriyle ilgisini düşünen bir Müslüman ölüm, yokluk ve fakirlik korkusuna kapılmaz. Kader inancı, özellikle felaket anlarında ve sıkıntılı durumlarda Müslümanı soğukkanlı ve dayanıklı kılar. Kendini olayların akışına kaptırıp aşırı yıpranmayı engeller. Te­selli kaynağı olur.Kaza ve kader inancı Müslümana tevekkül etmeyi, bela ve kötülük­lerden ders almayı, kötümserlik, gurur ve kibirden uzak kalmayı öğ­retir.

Bir önceki yazımız olan Gümüş Madeninin Tıbbi Alandaki Etkileri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İmanın Şartları Kaza Ve Kadere İnanmak - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Mineral Makyaj

Mineral Makyaj 21 Mayıs 2018

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Apple Music Aboneliğini İptal Etmek İstiyor Musunuz ? Bebeklerde Deri Altı Kanaması Ardıç Katranı Nasıl Yapılır ? Fındık Ezmesi Tarifi Nefis Yemek Tarifleri Son Günlerde Açlık Hissiniz Kaybolduysa Dikkat Edin ! Sinir Ve Kasların Gelişimi İçin Hangi Vitamin Gereklidir

FACEBOOK'TA BİZ

Hoş geldiniz

F5Yap.Com – Sosyal İçerik Platformu - Tüm Hakları Saklıdır